Rok Ireny Sendlerowej w naszej szkole

Dzięki staraniom Rzecznika Praw Dziecka

oraz przychylności Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 8 czerwca 2017r. została podjęta

Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2018 ROKIEM IRENY SENDLEROWEJ.

Uczniowie klasy siódmej rozpoczęli w styczniu 2018 roku cykl godzin wychowawczych, poświęconych Pani Irenie Sendlerowej – Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata.

Razem z naszą wychowawczynią – Panią Bogusławą Hanak przygotowaliśmy wystawę. Podczas jej zwiedzania można dowiedzieć się, w jaki sposób Pani Irena Sendlerowa ratowała żydowskie dzieci w latach II wojny światowej oraz poznać fakty historyczne na temat postaw Polaków wobec Holokaustu.

Zachęcamy do zapoznawania się z materiałami z Instytutu Pamięci Narodowej, z Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz z Archiwum Izraelskiego Instytutu Yad Vashem.

Wystawa znajduje się na górnym korytarzu w naszej szkole.

Zapraszamy serdecznie!

 

 

RENA SENDLEROWA z domu Krzyżanowska, pseudonim ,, Jolanta” ( urodzona 15 lutego 1910r.w Warszawie, zmarła 12 maja 2008r. tamże); - -polska działaczka społeczna i charytatywna,

-kierowniczka referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom (,, Żegoty”),

-uhonorowana przez Izraelski Instytut Yad Vashem medalem i dyplomem ,,Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata” (odznaczenie to jest przyznawane osobom, które bezinteresownie niosły pomoc ludności żydowskiej w latach II wojny światowej); ocaliła 2500 dzieci,

-dama Orderu Orła Białego (najwyższego polskiego odznaczenia) i Orderu Uśmiechu (przyznanego przez polskie dzieci),

- laureatka Nagrody im. Jana Karskiego „ Za Męstwo i Odwagę”, zgłoszona w 2003 roku przez Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu do Pokojowej Nagrody Nobla.

 

 

                                                                                                  Uczniowie klasy VII z wychowawczynią

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1