foto1
Szkoła Podstawowa w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa im.Władysława Łokietka w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa im.Władysława Łokietka w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa w Rossoszycy
foto1
www.zsprossoszyca.pl
Tel. 43 829 68 28
szkolarossoszyca@op.pl

Szkoła Podstawowa w Rossoszycy

WYDARZENIA


ODWIEDZINY

587004
DziśDziś56
WczorajWczoraj223
TydzieńTydzień1228
MiesiącMiesiąc1734
WszyscyWszyscy587004
3.238.180.174

 

 

 

 

 

 

 

b_200_150_16777215_00_images_stories_spis2021_spis-powszechny.jpg

Od 1 kwietnia 2021 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.

Realizując obowiązek informacyjny zawarty w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE proszę o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej Urząd Statystyczny w Łodzi / RODO Łódź informacją o zasadach i przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem przez Urząd Statystyczny w Łodzi Pani/Pana danych osobowych.

Z poważaniem:
Aleksandra Nowicka
Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Warcie
tel. 43 828 71 10

Szanowni Państwo,

od 18 stycznia br. przywracamy zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Aby umożliwić uczniom i nauczycielom bezpieczny powrót do szkół, przygotowaliśmy we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym odpowiednie wytyczne. Opierają się one w dużej mierze na zapisach znanych już m.in. z września 2020 r. 

W wytycznych znajdują się rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Wytyczne załączam do wiadomości. Znajdą je Państwo także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3.

Szczegółowe regulacje dotyczące powrotu uczniów do szkół będą ujęte w rozporządzeniu, które już wkrótce Państwu przekażemy.

 

 

Z wyrazami szacunku 

Przemysław Czarnek 
Minister Edukacji i Nauki

 https://dokumenty.mein.gov.pl/44a8b2dd-f941-453e-b6af-f9f145eb9afa/wytyczne_mein_mz_i_gis_dla_klas_iiii_szkol_podstawowych.pdf


 

 

 

 Do 30 grudnia 2020 roku

w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej. To aż 1500 zł – sprawdź czy Twoje dziecko może otrzymać takie dofinansowanie!

https://www.topagrar.pl/articles/prow-2014-2020/arimr-dofinansuje-zakup-komputera-dla-dziecka-rolnika/

 

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pieniadze-na-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html

 

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Mamy opracowaną propozycję wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którą chcemy teraz poddać publicznej dyskusji. Zmianie powinny ulec również arkusze egzaminacyjne, chcemy pokazać na czym te zmiany będą polegały. Do końca grudnia będą gotowe przepisy, a także aneksy do informatorów, dzięki którym można spokojnie przygotować się do egzaminów.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r?fbclid=IwAR3-ocDMES-hF0nOrs431_z87aXfGalxilY9-pWYHv-Vn4k3In4I1dUOSCg

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rossoszycy w związku z docierającymi informacjami od rodziców (szczególnie klas I-III)  o braku  możliwości zorganizowania przez rodziców opieki nad dzieckiem podczas zdalnego nauczania z powodu wykonywanej pracy, a także z powodu problemów ze sprzętem komputerowym i łączami internetowymi informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami:

„W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3a, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek: zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić realizację zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość na terenie szkoły”.

 

Rodzice mogą składać podania z uzasadnieniem i oświadczeniem, że biorą pełną odpowiedzialność za zdrowie swojego dziecka w sytuacji zarażenia się Covid – 19 na terenie placówki i nie będą wnosili skarg, zażaleń, pretensji do szkoły i organu prowadzącego oraz zobowiązują się do przestrzegania wytycznych i reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły.

 

Informacja dla uczniów klasy VIII

 

Dyrektor informuje, że uczniowie klasy VIII mogą zgłaszać się na konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów egzaminacyjnych.

 

         Dyrektor Szkoły: Roman Kałczak

 

 

 

DODATKOWE DNI WOLNE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROSSOSZYCY

W ROKU SZK. 2020/2021

1.     02.11.2020 r.

2.     04.01.2021 r.

3.     05.01.2020 r.

4.     30.04.2021 r.

5.     25 - 27.05.2021 r. -  Egzaminy ósmoklasisty

6.     04.06.2021 r.

 

                          Dyrektor:

                                 Roman Kałczak

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_1526-5t.jpg

Ponadnarodowa mobilność uczniów SP w Rossoszycy

Od pola do stołu - ponadnarodowa mobilność uczniów SP w Rossoszycy

Fanpage projektu - Od pola do stołu