foto1
Szkoła Podstawowa w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa im.Władysława Łokietka w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa im.Władysława Łokietka w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa w Rossoszycy
foto1
www.zsprossoszyca.pl
Tel. 43 829 68 28
szkolarossoszyca@op.pl

Szkoła Podstawowa w Rossoszycy

WYDARZENIA


Informacja dla Rodziców i Opiekunów.

 

REKRUTACJA

DO W ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W ROSSOSZYCY              

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zarządzenie Burmistrza GiM Warta z 09.01.2018 r. i harmonogram rekrutacji.

 


Wnioski pobrania w sekretariacie szkoły.

 

REKRUTACJA

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W ROSSOSZYCY              

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zarządzenie Burmistrza GiM Warta z 09.01.2018 r. i harmonogram rekrutacji.

Wnioski pobrania w sekretariacie szkoły.