foto1
Szkoła Podstawowa w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa im.Władysława Łokietka w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa im.Władysława Łokietka w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa w Rossoszycy
foto1
www.zsprossoszyca.pl
Tel. 43 829 68 28
szkolarossoszyca@op.pl

Szkoła Podstawowa w Rossoszycy

WYDARZENIA


12 października 2013 roku to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Szkoły, Rossoszycy i jej okolic. Tego dnia wchodzącym w skład Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy: Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum uroczyście nadano imię Władysława Łokietka oraz sztandar.

Tak radosną chwilę Dyrektor, uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice dzielili wraz z zaproszonymi gośćmi. Byli w tym dniu z nami:

Piotr Polak – Poseł na Sejm RP

Wiesława Zewald – Doradca Wojewody Łódzkiego

Hanna Banach – Dyrektor Delegatury Sieradzkiej Kuratorium Oświaty w Łodzi

Ks. Maciej Korczyński – dziekan dekanatu szadkowskiego 

Ks. kan. Eugeniusz Budkowski – dziekan dekanatu warckiego

Ks.  Mirosław Korytowski – proboszcz parafii w Rossoszycy

Ojciec Zachariasz Polak – gwardian klasztoru OO Bernardynów w Warcie

Ks. Krzysztof Petruk

Jan Serafiński – Burmistrz Gminy i Miasta Warta

Grzegorz Kopacki – Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Warta z Państwem Radnymi

Małgorzata Bartkowiak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu

Zbigniew Sobór - Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej

Fundatorzy sztandaru, sponsorzy wielu działań naszych szkół

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z terenu gminy Warta

Dyrektorzy zakładów i instytucji z terenu gminy Warta

Byli Dyrektorzy Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Rossoszycy:

Zenon Cybulski

Ewa Janecka

Elżbieta Jabłońska

Emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły

Dorota Góral – Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Warcie

Sołtysi z obwodu Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Rossoszycy

Mieszkańcy Rossoszycy i okolic.

Poczty sztandarowe z:

Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ustkowie

Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Jeziorsku 
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cielcach

Szkoły Podstawowej im. Ks. Infułata Władysława Sarnika w Jakubicach

Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie

Publicznego Gimnazjum im. płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie

Ochotniczej Straży Pożarnej w Rossoszycy

Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożdżałach

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą, na której został poświęcony sztandar. Podniosły charakter tej chwili nadało koncelebrowanie Mszy św.  przez  pięciu duchownych pod przewodnictwem ks. Proboszcza  Mirosława Korytowskiego oraz obecność pocztów sztandarowych.

Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku OSP w Rossoszycy.

      Pan Roman Kałczak, Dyrektor ZSP przywitał wszystkich obecnych i przedstawił krótką historię szkół.  Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy biografii Władysława Łokietka, którą przedstawili uczniowie. Pan Burmistrz Jan Serafiński odczytał uchwałę Rady Gminy i Miasta w Warcie o nadaniu Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum w Rossoszycy imienia i prawa posiadania sztandaru. Następnie Pani Małgorzata Przybyła w imieniu fundatorów odczytała akt fundacji sztandaru.

           Fundatorzy sztandaru zostali zaproszeni do symbolicznego wbijania gwoździ          w drzewce sztandaru. A fundatorami sztandaru są:
Piotr Polak - Poseł na Sejm RP

Ks. Mirosław Korytowski

Grzegorz Kopacki - Przewodniczący Rady GiM w Warcie

Jan Serafiński - Burmistrz GiM w Warcie

Sławomir Janczak - Burmistrz GiM w Warcie

Katarzyna Karasińska i Agnieszka Witczak

Maria Waliszek – Bank Spółdzielczy  w Warcie

Sołectwo Miedźno

OSP Rossoszyca

Roman Kałczak –  Dyrektor ZSP w Rossoszycy

Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum w Rossoszycy

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Rossoszycy

Nauczyciele i pracownicy  ZSP w Rossoszycy

Beata i Piotr Balcerzak

Ewa Baumann –  ZSP w Rossoszycy

Bogusława Hanak –  ZSP w Rossoszycy

Joanna Kwaśniewska –  ZSP w Rossoszycy

Teresa Kałczak –  ZSP w Rossoszycy

Marek Magierowski    

Ireneusz Mikołajczyk

Maria Smus – Noweta

Zbigniew Zakrzewski

Uczniowie kl. IV SP w  r. szk. 2013/2014

Uczniowie kl. III PG w r. szk. 2013/2014

        Kolejnym punktem programu było uroczyste przekazanie sztandaru  Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy przez Rodziców. Z kolei Dyrektor Roman Kałczak z godnością przekazał sztandar uczniom.

            Tutaj nastąpiła niezwykle ważna chwila: przedstawiciele wszystkich klas złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar, a rotę odczytał Pan Dyrektor. Nastąpiły wystąpienia gości, gratulacje.

            Ostatnim punktem uroczystości był program artystyczny zaprezentowany przez uczniów. Składał się on z dwóch części. W pierwszej zobaczyliśmy, jak pajęcza sieć uratowała Władysława Łokietka przed ścigającymi go wrogami. Zaś w drugiej byliśmy świadkami koronacji Łokietka na króla Polski.

            Cała uroczystość odbywała się w średniowiecznej scenerii, którą tworzyła piękna dekoracja.

 

Nadanie imienia i ufundowanie sztandaru to wielkie przedsięwzięcie wymagające ogromnego nakładu pracy i środków. Nasze szkoły otrzymały ogromne wsparcie od wielu osób i instytucji.

W imieniu organizatorów i własnym Dyrektor ZSP dziękuje wszystkim, którzy tę uroczystość zorganizowali, wspierali organizatorów lub w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej zorganizowania.  Oprócz wymienionych wcześniej fundatorów sztandaru uroczystość sponsorowali:


Firma „Jamir”

Firma „Brykiet Kije”  

OSP z Rossoszycy

Rodzice

Elżbieta Brzęczek

Tadeusz Brzęczek

Teresa Olejniczak

Bogumił Witczak

T. i A. Sosnowscy

H. i J. Dudowie

T. i I. Cieślakowie

K. i P. Cepowscy

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1   

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_1526-5t.jpg

Ponadnarodowa mobilność uczniów SP w Rossoszycy

Od pola do stołu - ponadnarodowa mobilność uczniów SP w Rossoszycy

Fanpage projektu - Od pola do stołu