foto1
Szkoła Podstawowa w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa im.Władysława Łokietka w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa im.Władysława Łokietka w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa w Rossoszycy
foto1
www.zsprossoszyca.pl
Tel. 43 829 68 28
szkolarossoszyca@op.pl

Szkoła Podstawowa w Rossoszycy

WYDARZENIA


ODWIEDZINY

625810
DziśDziś191
WczorajWczoraj239
TydzieńTydzień191
MiesiącMiesiąc4951
WszyscyWszyscy625810
100.28.227.63

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W OKRESIE PANDEMII COVID-19

W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA w ROSSOSZYCY

Pobierz tutaj: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konsultacje dla uczniów kl. I -VII SP w Rossoszycy na terenie szkoły - zgłoszone przez uczniów

03.06.2020r. - godz. 10.00- 12.00
 - geografia, technika, przyroda, język polski, fizyka, historia - klasa II
05.06.2020r, - godz. 10.00 - 12.00 
- matematyka, j. angielski, wych. fizyczne, biologia, język niemiecki.

Istnieje możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej od godz 10.00 do 10.30.
Opiekę nad uczniami oczekującymi na konsultacje zapewni świetlica.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje dla uczniów kl. VIII SP w Rossoszycy na terenie szkoły.

26.05.2020r., 02.06.2020r. - godz. 9.00- 13.00
Przedmioty egzaminacyjne: matematyka, polski, j. angielski  - godz. 9.00- 11.00.
J. niemiecki, biologia, fizyka, informatyka, wych. fiz.  - godz. 11.00 - 13.00

28.05.2020r, 04.06.2020r. - godz. 9.00 - 13.00
Przedmioty egzaminacyjne matematyka, j. polski, j. angielski - godz. 9.00 - 11.00
Historia, chemia, religia, WOS, edukacja dla bezpieczeństwa, geografia - godz. 11.00- 13.00.

Istnieje możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej. Opiekę nad uczniami oczekującymi na konsultacje zapewni świetlica.
Roman Kałczak - dyr. szkoły

 

Procedury przebywania uczniów w szkole podczas konsultacji.

 

 

 

                                       Zarządzenie Nr 15/05/2020                                                                                 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Rossoszycy

z dnia 25.05.2020r.

w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W związku ze zmianą terminu egzaminu ósmoklasisty dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

16 – 18.06.2020 r.

W dniach 21 - 23.04.2020r. odbywało się nauczanie zdalne.

Roman Kałczak – dyr. szkoły

 

 

Dniami wolnymi, zgodnie z wcześniejszym zarządzeniem, będą również:  01.06. oraz 12.06.2020r.

 19.05.2020 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Załączniki:

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik w wersji word

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik pdf

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – komunikat MEN

 

2020-05-15 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:

 • - możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
 • - wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
 • - możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Od 25 maja br.:

  • - możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • - organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
  • - organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
  • - możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

  Od 1 czerwca br.:

  • - organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.
  • Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, a także udostępnienie tej informacji rodzicom i uczniom.

   Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.

   Wkrótce otrzymają Państwo szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji egzaminów zewnętrznych i rozporządzenia regulujące te kwestie.

   Z wyrazami szacunku

   Dariusz Piontkowski

   Minister Edukacji Narodowej 

 

Załączniki:

1.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b

2.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b

3.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c

4.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c

5.      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji word

6.      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf

7.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word

8.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

9.      Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word

10.   Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.g4.opole.pl/images/stories/powiewajaca-flaga-polski.gif
There was a problem loading image http://www.g4.opole.pl/images/stories/powiewajaca-flaga-polski.gif

powiewajaca-flaga-polski 

 

 

1 Maja- Święto Pracy

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy zwany popularnie 1 Maja to międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce 1 maja ogłoszono świętem państwowym ustawowo wolnym od pracy w 1950r. Święto wprowadziła w 1889r. II Międzynarodówka na pamiątkę krwawych starć amerykańskiej policji z robotnikami 1 maja 1886r.

16 lat Polski w Unii Europejskiej

1 Maja 2004r. Polska wraz z Czechami, Słowacją, Słowenią, Litwą, Łotwą, Estonią, Cyprem , Maltą i Węgrami przystąpiła do Unii Europejskiej.

b_200_150_16777215_00_images_stories_flaga_flaga.jpg

 

 

 

2. maja - świętem flagi państwowej

Senat RP w 2004 r. ustanowił 2 maja Świętem Orła Białego. W wyniku decyzji Sejmu święto to zmieniono na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie 2 maja jest obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

 

229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja została uchwalona 3 maja 1791 roku. w czasie obrad Sejmu Wielkiego . Była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.). Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan (o określonym majątku) i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa. Ustawa ta zniosła liberum veto i wolną elekcję, wprowadzała ustrój monarchii konstytucyjnej . Wprowadziła trójpodział władzy na ustawodawczą (sejm ) , wykonawczą ( Straż Praw na czele z królem) i sądowniczą.

 

 

 

W zakładce Biblioteka znajdziesz informacje od pedagoga szkolnego.

 

Ważna informacja! 24.04.2020 r.

Na konferencji ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, która miała miejsce dzisiaj, 24.04.2020 roku zostały podane następujące informacje:

- Przerwę w wydłużono do 24 maja. Minister Piontkowski poinformował, że obecne warunki nie pozwalają, żeby teraz zostały otwarte szkoły, przedszkola i żłobki. Nauka odbywać się będzie w systemie zdalnym. O ewentualnym wcześniejszym uruchomieniu zajęć opiekuńczych dla najmłodszych minister ma dać znać w najbliższych dniach.

- Najnowszy plan rządu zakłada, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 16 do 18 czerwca (planowo miał być przeprowadzany od 21 do 23 kwietnia), a matury od 8 czerwca, ale bez egzaminów ustnych.

Harmonogram egzaminów do pobrania tutaj.

 

 

Dzisiaj, 09.04.2020 r. Premier RP poinformował:

Egzaminy najwcześniej w czerwcu

Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach będziemy informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.

Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Szczegółowe informacje o obowiązujących procedurach znajdują się pod tymi linkami:

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-przedluzamy-ograniczenia-zwiazane-z-koronawirusem.html

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej

 

 

 

 

 Rossoszyca, 25.03.2020 r.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedstawiam, jak w okresie czasowego ograniczenia będzie funkcjonować w naszej szkole zdalne nauczanie.

1. Od 25 do 27 marca 2020 roku obowiązuje dotychczasowy tygodniowy plan lekcji.

Od 30 marca 2020 roku będzie obowiązywał zmodyfikowany plan lekcji-tygodniowy razkład treści w poszczególnych klasach.  Do pobrania tutaj:

2. Nauczyciele ograniczają treści nauczania do podstawy programowej.

3. Zdalne nauczanie będzie się odbywać poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej, grup na portalu społecznościowym, w klasie 7 i 8 wybrane lekcje (język angielski i język niemiecki) odbędą się z wykorzystaniem platformy discord.

W wyjątkowych sytuacjach wykorzystywane będą SMS, telefony, zgodnie z tym, jak rodzice ustalili z wychowawcą.

4. Materiały będą przekazywane na bieżąco. Uczniowie i rodzice otrzymają informacje także o tym, w jaki sposób będzie monitorowana praca ucznia (chodzi o sposób przekazywania wykonanych przez ucznia zadań).

5. Ocenie podlegać będzie wskazana przez nauczyciela praca.

Prace będą oceniane według dotychczasowych zasad. Każda oceniona praca opatrzona będzie przez nauczyciela komentarzem i odesłana do ucznia lub rodzica.

6. Uczniowie i rodzice mogą się kontaktować w celach konsultacji z wychowawcami i nauczycielami przedmiotu. Taką drogą rodzice mogą również otrzymać informację o postępach w nauce i ocenach dziecka.

7. Współpracę nauczycieli z uczniami danej klasy koordynuje wychowawca klasy. 

Zdalne nauczanie w grupach przedszkolnych koordynują wychowawcy grup.

Koordynatorem działań szkoły jest dyrektor szkoły.

 

 

 

 

 

Nauka podczas epidemii koronawirusa.

W okresie 16-25 marca 2020 roku nauczyciele przekazują uczniom zadania i polecenia do wykonania poprzez pocztę elektroniczną lub grupy na portalach społecznościowych. Każdy wychowawca ustalił z rodzicami swoich uczniów lub uczniami starszych klas sposób komunikowania się w tej sprawie.

 

Proszę systematycznie sprawdzać pocztę elektroniczną, odczytywać komunikaty.

Uczniów zachęcam do systematycznego wykonywania zadań, odsyłania prac do nauczycieli, jeśli takie było polecenie.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kierować pytania do mnie, wychowawców lub nauczycieli przedmiotów.

 

W szczególny sposób zwracam się do ósmoklasistów. Otrzymujecie na swoje poczty elektroniczne materiały powtórkowe do egzaminów. Wykonujcie je na bieżąco. Korzystajcie również z zadań egzaminacyjnych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Rodziców proszę o wyrozumiałość, zachęcenie dzieci do pracy i pomoc. Postarajcie się w miarę możliwości zorganizować dzieciom jak najkorzystniejsze warunki do nauki, uwzględniając także potrzebę odpoczynku, rozrywki, ruchu. Zadbajcie także o bezpieczeństwo w sieci. Porady w tym zakresie można znaleźć na stronie: http://www.dzieckowsieci.pl/

 

Oprócz materiałów dostarczanych przez nauczycieli można korzystać z:


https://epodreczniki.pl/

https://www.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

https://cke.gov.pl/

 

Przede wszystkim dbajcie o zdrowie dzieci, własne, swoich najbliższych.

                              Dyrektor Roman Kałczak

 

 

 

 

W dniach 12 i 13 marca 2020 roku (czwartek i piątek) w szkole mogą odbywać się tylko zajęcia opiekuńcze (nie będzie lekcji). Proszę nie przysyłać dziecka, jeśli ma zapewnioną opiekę.
Od poniedziałku 16 marca zajęcia zostają zawieszone do 25 marca .

Uczniowie nie przychodzą do szkoły i oddziału przedszkolnego.
Proszę o zapoznawanie się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej naszej szkoły.

 

 

Link do informacji MEN:  https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach 

 

 

 

 

Dyrektor SP w Rossoszycy zaprasza

Rodziców uczniów i przedszkolaków

na spotkanie w dniu 03.03.2020 roku o godzinie 16.00
w sprawie profilaktyki zdrowotnej w związku z dużym wskaźnikiem zachorowań wśród dzieci, a także pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa.


 

b_150_100_16777215_00_images_stories_1526-5t.jpg

Ponadnarodowa mobilność uczniów SP w Rossoszycy

Od pola do stołu - ponadnarodowa mobilność uczniów SP w Rossoszycy

Fanpage projektu - Od pola do stołu